www.superbowl.no

NFL-bloggen

05-07-2011
Loco lockout!

Loco lockout!

 

Det har vært en nitrist off season så langt, og ennå ser det ut som spillerne og eierne står milevis fra hverandre med hensyn til å få avsluttet lockouten. Det handler om penger, store penger, og finner ikke partene en løsning i løpet av kort tid kan det vise seg enda vanskeligere å komme til enighet på lang sikt. Årsak: Skal man rekke en preseason må det snart skje noe. Klarer ikke spillere og eiere å finne felles grunn så står preseason-kampene i fare, og dermed vil eierne tape mye penger.

Dette blir selvfølgelig en faktor i tilbudet fra eierne til spillerne når det nå forhandles om kontraktsstandarder for årene som kommer. 15. juli er nevnt som en slags D-dag. 22. juli skal egentlig Bears og Rams rapportere til preseason-camp. Det kan spøke for akkurat det. Etter fire måneder er det fremdeles lite som tyder på at eierne vil gå med på å offentliggjøre sine regnskaper, og dermed lever spillerne fremdeles i uvisshet med hensyn til hvor mye penger som egentlig genereres av deres prestasjoner på banen.

At de er godt nok betalt allerede er et argument som mange bruker, men samtidig er det rimelig at de skal ha sin del av den faktiske kaken. Spørsmålet blir om det vi nå ser er grådighet eller integritet. Spillerne hevder de handler på vegne av sportens fremtid, eierne hevder de vanskelig kan matche spillernes krav om det skal driftes sunt. Om sesongen går fløyten vil det som nå er fanfrustrasjon bli til sinne og fortvilelse. For alle dem som betaler dyrt for å se sitt favorittlag virker det uforståelig at det kan gå så langt som dette.

Men i den store sammenhengen handler ikke dette om spillere som får fet betaling for å drive med det de elsker mest av alt – det dreier seg om business. Det gjelder å få maksimalt ut av korte, skadeutsatte karrierer, og spillerne føler at eierne profiterer urimelig mye på at de risikerer liv og helse for massene. Man kan forstå det. Samtidig er det vel ikke en supporter i USA som ikke vil gitt høyrearmen for å få spille én, eneste kamp for favorittlaget sitt – så påstandene om blaserte stjerner kan også forstås.

For alle oss som er glade i amerikansk fotball er det uansett å foretrekke at det blir spilt fotball også i 2011. Og det gjør det nok. Det står for mye på spill til at ingen firer på kravene før september. Men preseason kan fort forsvinne – og det vil jo nødvendigvis påvirke sesongen også.

Enig eller uenig? Si din mening i forumet